Ytringsfrihet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.

Ytringsfriheten omfatter også såkalt negative ytringsfriheter, retten til taushet (i de aller fleste tilfeller har man også rett til å nekte å si noe) og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. I praksis finnes det ingen stater som har en absolutt ytringsfrihet, men den begrenses, for eksempel ved oppfordringer til å begå kriminalitet, rasisme, pornografi, ærekrenkelse og bevisst villedning. Ytringsfriheten reguleres i praksis ikke bare av formelle lover, men også av normer (uformelle lover) og fordeling av ressurser (for eksempel tilgang til medieutstyr).

Ytringsfrihet regnes som en viktig del av et rettssamfunn og grunnleggende for demokratiet. I Norge er ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100, som innledes med "Ytringsfrihet bør finne sted.". Denne bestemmelsen er en grunnlovsfesting av samme rettighet som uttrykkes i Menneskerettsloven art. 10.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker