Ytelse mot ytelse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ytelse mot ytelse er et prinsipp i kontraktsretten og handler om at det i et avtaleforhold er forventninger om at ytelse fra en part er betinget av at den annen part yter. Svikter denne forutsetningen ved at en part ikke oppfyller kontraktsmessig, kan den annen part normalt kreve at forpliktelsen blir endret eller opphevet. Siktemålet er å opprettholde gjensidigheten i avtaleforholdet.

Når en part binder seg på betingelse av at også den annen part binder seg, har partene ofte en underforstått forutsetning om balanse mellom sine rettigheter og plikter. En klient hos en advokat forutsetter at oppdraget utføres etter god advokatskikk, en kjøper av en ny bil forutsetter at bilen har den kvalitet som kan forventes av en ny bil av den aktuelle typen etc.

En konsekvens av prinsippet om ytelse mot ytelse er derfor at kontraktsretten ofte tilstreber forholdsmessighet mellom rettigheter og plikter. Reglene om kontraktsbrudd er f.eks. utformet slik at det søkes oppnådd forholdsmessighet mellom kontraktsbruddet og sanksjonene. Et prisavslag krever at det foreligger en mangel og avslaget skal stå i et rimelig forhold til mangelen. Den mest vidtgående sanksjonen, heving, forutsetter normalt at mangelen er vesentlig. Heving betyr at det slås en strek over avtalen.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker