Wien-konvensjonen

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Wien-konvensjonen er en fellesbetegnelse for traktater som er signert i Wien.

Noen av disse traktatene kan være:

 • Flere traktater og konvensjoner kom i stand under Wien-kongressen (1814-1815), som redefinerte europakartet og skisserte nye regler for internasjonale relasjoner.
 • Wien-konvensjonen om penger, Vienna Convention on Money (1857)
 • Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem, Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961)
 • Wien-konvensjonen om erstatningsansvar for atomskade, Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (1963)
 • Wien-konvensjonen om konsulære forbindelser, Vienna Convention on Consular Relations (1963)
 • Wien-konvensjonen om veitrafikk, Vienna Convention on Road Traffic (1968)
 • Wien-konvensjonen om veiskilt og signaler, Vienna Convention on Road Signs and Signals (1968)
 • Wien-konvensjonen om traktatretten, Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)
 • Wien-konvensjonen om rekkefølgen av stater med hensyn til traktatene, Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties (1978)
 • Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) (1980)
 • Wien-konvensjonen for beskyttelse av ozonlaget, Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985)
 • Wien-konvensjonen om traktatretten mellom stater og internasjonale organisasjoner eller mellom internasjonale organisasjoner, Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations (1986)
 • De forente nasjoners konvensjon om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)

Se også