Voldsoffererstatning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Voldsoffererstatning er en statlig erstatning til voldsofre. Ordningen med voldsoffererstatning ble innført 1. april 1975. Den gjelder for personskader oppstått som følge av straffbare handlinger som har inntruffet etter at ordningen trådte i kraft. Voldsoffererstatning er hjemlet i Lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven).

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan lokalisert i Vardø som behandler søknader om voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning utbetalte i 2010 ca kr 196 millioner i voldsoffererstatning. Dette er ca 22 millioner mer enn den tidligere rekordutbetalingen på kr 174 millioner fra 2009. Lovendringer og praksisendringer har medført at flere tilkjennes voldsoffererstatning nå enn tidligere. Videre har beløpsgrensen for voldsoffererstatning økt fra kr 200 000 for forhold som skjedde før 1. juli 2001 og opp til 40 G (kr 3 025 640) for forhold som har skjedd fra 1. januar 2009.

Se også[rediger]

Voldsoffererstatningsloven

Eksterne lenker[rediger]