Viltloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Viltloven trådte i kraft 2. april 1982 og avløste Jaktloven. Viltloven regulerer alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Lovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

Loven fastslår at alt vilt i utgangspunktet er Fredning (dyr), med mindre jakt eller fangst er spesifikt tillat ved lov. Dette gjelder også egg, reir og bo.

Viltloven regulerer også hvordan jakt og fangst kan utøves. Her er hovedprinsippet at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

Viltloven forvaltes av Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og kommunene.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]