Verifikasjon

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Verifikasjon (av latin verus = «sann»)

Vitenskapsteoretisk

Se også bevis. Hvis man klarer å bevise en påstands riktighet, sies denne å være verifisert.

I nomotetiske vitenskaper spiller verifikasjon en mindre viktig rolle enn mange tror. Dette kommer av at man aldri kan verifisere en hypotese, uansett hvor mange observasjoner som støtter den. Derimot vil én eneste observasjon kunne være nok for å falsifisere (motbevise) en hypotese.

I de idiografiske vitenskapene kan hypoteser derimot både falsifiseres og verifiseres.

Informatikk

I informatikk og programvareteknikk forstår man med formell verifikasjon det matematiske bevis som kan vise at et implementert program oppfyller en gitt spesifikasjon. Slike bevis blir utført ved hjelp av metoder for formal semantikk. At verifikasjon ikke er mulig i alle tilfeller, er påvist teoretisk ved f.eks. Turings stopproblem og Gödels ufullstendighetsteorem.

I kvalitetssikring

Verifikasjon er et begrep i ISO-standard 9000.

Autentisering

I biometri er verifikasjon én av to måter å anvende biometriske systemer (den andre er identifikasjon). Verifikasjon blir da bekreftelse av om en person er den han hevder å være. Ved hjelp av biometri sammenlignes målte biologiske mønstre med tidligere registrerte biologiske mønstre som er avgjort å stamme fra en bestemt person.