Verge

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Verge er en person (som etter lov om vergemål for umyndige av 1927) ivaretar en umyndigs interesser og handler på dennes vegne i formuesaker. En umyndig person er en mindreårig under 18 år, eller en som er umyndigegjort fordi vedkommende ikke er istand til å ivareta sine egne interesser. For mindreårige er vergen i utgangspunktet den som har foreldreansvaret, men dersom disse er døde eller ikke kan påta seg oppgaven, oppnevnes en verge for den mindreårige.

Det er overformannen som har tilsynet.

Se også[rediger]