Verdipapirfond

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange andelseiere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Verdipapirfondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap med konsesjon fra myndighetene.

Ulike verdipapirfond

Verdipapirfondenes forening klassifiserer inndelingen av verdipapirfond i fire hovedtyper, og en rekke undergrupper.Poenget med inndelingen er at det skal bli oversiktlig og lett å sammenligne avkastning, risiko og kostnader mellom reelt sammenlignbare fond. Verdipapirfond er en lovbeskyttet betegnelse, men den generiske betegnelsen fond er det ikke. Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er alle sammen verdipapirfond.

Lovregulering

Verdipapirfondloven regulerer verdipapirfondenes og forvaltningsselskapenes organisering og handlefrihet. Reguleringen av verdipapirfond skal sikre at andelseiernes interesser blir ivaretatt.

Reguleringen av verdipapirfond skal blant annet sikre andelseiere

  • Informasjon om historisk avkastning, risiko og kostnader
  • Spredning og begrensning av risiko

For spareprodukter uten regulering må andelseieren selv ta ansvar for sine interesser. Syndikerte eiendomsfond, private equity-fond, de fleste hedgefond og såkalte strukturerte produkter er ikke verdipapirfond, og heller ikke underlagt samme regulering.

Tilsyn

Finanstilsynet har ansvar for å kontrollere at forvaltningsselskapene driver sin virksomhet i henhold til loven og forskriftene. Finanstilsynet skal godkjenne alle verdipapirfond registrert i Norge. En viktig del av tilsynets arbeid er stedlige inspeksjoner hos selskapene, hvor blant annet rutiner, systemer og praksis kontrolleres. Tilsynet kontrollerer også at de ansvarlige i selskapene har den nødvendige kompetansen som kreves.

Bransjenormer

Medlemmene av Verdipapirfondenes forening har utarbeidet flere bransjenormer Bransjenormer for medlemmer av Verdipapirfondenes forening som regulerer flere virksomhetsområder, blant annet informasjon og markedsføring.

Se også

Eksterne lenker