Verdensbanken

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Verdensbanken er fellesbetegnelsen for fem internasjonale organisasjoner som yter finansiell bistand og rådgivning for å fremme økonomisk utvikling og medvirke til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland. Banken er en del av FN-systemet, men er eid av landene som har skutt inn bankens kapital. Banken ble opprettet 27. desember 1945 som en følge av Bretton Woods-avtalen fra 1944. Hensikten var da å finansiere gjenoppbyggingen av Europa etter ødeleggelsene under andre verdenskrig. Etterhvert som dette ble oppnådd endret bankens mandat seg til utvikling av den tredje verden. Driften startet den 25. juni 1946.

Verdensbankgruppens fem organisasjoner er [1]:

Begrepet Verdensbanken refererer vanglivis til IBRD og IDA, mens Verdensbankgruppen brukes som betegnelse på alle fem. Den opprinnelige og «egentlige» verdensbanken er Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling.

Verdensbankens (dvs. IBRD og IDA) har hovedvekten av sin innsats i utviklingshjelp. Innsatsområder er støtte til utdanning, helsevesen, miljøvern (reduksjon av forurensning) og jordbruk (som vanningsanlegg). IBRD og IDA gir lavrentelån til medlemsland, og direkte pengestøtte til de fattigste landene. Lån eller støtte gis til enkeltprosjekter.

IFC investeringer i privat sektor og MIGA gir forsikringstjenester.

Ledelse

Verdensbankens hovedkontor er i Washington, DC, i USA.

For å bli medlem av Verdensbanken må et land også være medlem av Det internasjonale pengefondet, IMF. 185 stater er medlem i IBRD, og de andre fire organisasjonene har mellom 140 og 176 medlemmer. Øverste myndighet er et årsmøte (guvernørforsamling) av representanter fra medlemsstatenes regjeringer (vanligvis en finansminister). Til daglig ledes Verdensbanken av et styre på 24 medlemmer der hvert medlem har sin myndighet delegert fra sin regjering, eller vedkommende representerer en gruppe av land.

Verdensbankgruppen ledes av en president som velges for fem år. Ettersom USA er største innskyter av kapital i banken, har alle tidligere presidenter vært amerikanere. Bankpresidenten har derfor blitt utpekt av den amerikanske regjeringen, men dette valget må senere godkjennes av bankens styre.

I 2005 ble tidligere viseforsvarsminister i USA, Paul Wolfowitz, sjef for Verdensbanken. I mai 2007 ble han presset til å trekke seg på grunn av en korrupsjonssak.

President George W. Bush nominerte 29. mai 2007 Robert Zoellick som kandidat for å erstatte Paul Wolfowitz som leder for Verdensbanken. Nominasjonen ble godkjent av bankens styre, og Zoellick tiltrådte 1. juli 2007.

Kritikk av Verdensbanken

Siden 1980-tallet har Verdensbanken i samarbeid med IMF ført en politikk overfor u-land som har gått ut på å slette gjeld eller gi nye lån mot at landene gjør reformer i sin økonomi. Denne politikken blir kalt strukturtilpasning, og har blitt hyppig kritisert av motstandere av nyliberalisme som hevder denne politikken kun tjener interessene til multinasjonale selskaper og elitene i u-land.

En annen kritikk har gått på at mye av gjelden ikke er legitim, fordi den er tatt opp av diktatorer (som general Suharto i Indonesia) som brukte pengene på å berike seg selv og undertrykke egen befolkning. Banken har erstattet sine strukturtilpasningsprogrammer med såkalte Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP), noe som i følge Verdensbanken selv skal gi landene mer medbestemmelse. Mange har imidlertid kritisert disse programmene for å stille like strenge krav til u-landene som strukturtilpasningsprogrammene.

Norsk kritikk

Under Verdensbankens konferanse i Oslo i 2002 arrangerte en koalisjon av norske fagforeninger, politiske ungdomsbevegelser, miljøbevegelsen og mange andre NGOer en demonstrasjon som en protest mot Verdensbanken, WTO og IMF, og disse tre institusjonenes innvirkning på verdens fattige land. Koalisjonen ble kalt Oslo2002. Demonstrasjonen trakk til seg mer enn 10 000 deltagere[2] i Oslo den 24 juni 2002.

Se også

Eksterne lenker

  1. Utenriksdepartementets offisielle oversettelse
  2. Børringbo, Laus, Hans O. Torgensen. «Ti tusen demonstranter i Oslos gater», Aftenposten (på Norsk). Publisert 2002-06-24, hentet 2008-10-10