Verdens handelsorganisasjon

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forklaring

Verdens handelsorganisasjon (eng. World Trade Organization, WTO) ble etablert 1995 etter en revisjon av GATT-avtalen. Avtalen legger regler for verdenshandelen, og har som formål å bygge ned handelsbarrierer som f.eks. toll. WTO har 153 medlemsland per 23.07.2008. Generaldirektør fra mai 2005 er Pascal Lamy. Han avløste Supachai Panitchpakdi. Verdens handelsorganisasjons hovedkvarter ligger i Genève.

Formål

Verdens handelsorganisasjon har som målsetting å øke internasjonal handel ved å søke å senke handelshindringer og å tilby mekanismer for forhandling om handel mellom land og å løse uenighet som angår handel.

WTO fremmer globalisering.

Prinsippene i handelssystemer

Forhandlinger innen rammen av Verdens handelsorganisasjon skal følge enkelte prinsipper: [1]

  1. Handelssystemer skal være fri for diskriminering på den måte at et land kan ikke gi et annet land spesielle privilegier over andre, heller ikke kan det diskriminere mot utenlandske produkter og tjenester.
  2. Handelssystemer skal fremme frihandel ved å senke handelshindringene.
  3. Handelssystemer skal være forutberegnelige, slik at utenlandske selskaper og myndigheter skal forsikres om at handelshindringer ikke skal økes tilfeldig og at markeder vil holdes åpne.
  4. Handelssystemer skal fremme økende konkurranse.
  5. Handelssystemer skal være mer imøtekommende for mindre utviklede land, gi dem mer tid til å tilpasse seg, større fleksibilitet og flere privilegier.

Medlemsland

Verdens handelsorganisasjon hadde 76 medlemsland ved stiftelsen, mens de 84 andre medlemmene er blitt opptatt seinere.

Kritikk

Verdens handelsorganisasjon har som målsetting å fremme økt frihandel mellom land. Veldig mange, deriblant fremtredende økonomer og uavhengige organisasjoner har pekt på at WTO-avtaler ofte virker urettferdige og favorisere multinasjonale selskap og rike nasjoner. Selv om medlemskap er frivillig hevder kritikerne at det å ikke tilslutte seg organisasjonen praktisk talt plasserer den ikke-deltagende nasjonen under embargo, noe som skaper et internasjonalt system med påtvungene økonomiske regler som ikke muliggjør forandringer og eksprimentering.

Hvordan beslutninger blir tatt i relasjon til organisasjonen har også blitt kritisert. De tre største medlemmene, Amerikas forente stater; Den europeiske union og Japan, har blitt beskyldt for å misbruke makt i WTO for å få innflytelse over mindre mektige medlemsland. I tillegg er det en oppfatning blant kritikerne om at medlemsland har adoptert WTO-avtaler på et udemokratisk vis eller til skade for landets innbyggere eller økologi.


Store demonstrasjoner er blitt holdt med protester mot WTOs forslag og politikk ved hvert møte. Noen av de største har vært WTO demonstrasjonen i Seattle i 1999, Genova 2001, og i Hongkong 2005.

Organisasjon

WTOs øverste organ er Ministerkonferansen som avholdes hvert annet år. Den første fant sted i Singapore i 1996, den neste ble kombinert med feiringen av 50-årsjubileet i 1998 og fant sted i Genève. Tredje ministerkonferanse ble avviklet i Seattle i 1999, den fjerde fant sted i Doha i Qatar i slutten av 2001 og den femte i Cancun i Mexico i september 2003. Deretter var det ministerkonferanse Hongkong i desember 2005. Den siste konferansen ble holdt i juli 2008 i Genève.

Den daglige virksomhet drives av medlemslandenes representanter i Hovedrådet og dets underliggende organer (råd, komiteer og arbeidsgrupper). Medlemmene assisteres av WTO-sekretariatet som ledes av en generaldirektør. Denne stillingen innehas av EUs tidligere handelskommissær, franske Pascal Lamy, som tok over etter thailandske Supachai Panitchpakti i mai 2005.

Se også

Eksterne lenker