Utmarksdomstolen for Finnmark

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Utmarksdomstolen for Finnmark er en særdomstol som er etablert i medhold av Finnmarksloven § 36 og behandler tvister om rettigheter som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet et felt, hvor det er uenighet eller tvil om hvem som har bruks- eller eiendomsrett til arealer eller ressurser i et område.

Finnmarkskommisjonen skal utrede bruks- og eierrettigheter til den grunn som Finnmarkseiendommen har overtatt. Det er tvister som oppstår etter slik utredning som kan bringes inn for Utmarksdomstolen.

I motsetning til Finnmarkskommisjonen trer ikke domstolen i funksjon av eget tiltak. Den skal behandle de sakene som bringes inn for den av parter som er uenige i Finnmarkskommisjonens konklusjoner.

Domstolens avgjørelser kan ankes til Høyesterett, jf. Finnmarksloven § 42.

Utmarksdomstolen skal bestå av en leder, en nestleder, tre faste medlemmer og to varamedlemmer. Lederen, nestlederen og ett av de øvrige medlemmene skal oppfylle de kravene Domstolloven stiller til høyesterettsdommere. Det samme gjelder ett av varamedlemmene, som er varamedlem for disse tre.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker