Universitets- og høyskoleloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om universiteter og høgskoler av 1. september 2005 regulerer virksomheten i statlige og private høgskoler og universitet.

Loven omhandler institusjonenes fullmakter til å opprette og nedlegge utdanningstilbud, kvalitetssikring av utdanningstilbud og studentenes rettigheter og plikter. Andre tema er lovfesting av gratisprinsippet, rektor som daglig leder for institusjonenes faglige og administrative virksomhet, samt at styret skal avgjøre om rektor skal rekrutteres ved valg eller gjennom ansettelse.

Lovforslaget var en oppfølging av Ryssdalutvalgets innstilling, og ble fremmet av Regjeringen Bondevik II gjennom Ot.prp. nr. 79 (2003-2004).

Eksterne lenker