Umyndiggjørelsesloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om Umyndiggjørelse (Umyndiggjørelsesloven) av 28. november 1898 har som formål å ivareta myndige personer dersom de ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser, ved å umyndiggjøre dem.

De sentrale vilkårene for umyndigjøring framgår av lovens § 1:

§ 1. De som har fylt 18 år, kan settes under vergemål (umyndiggjøres):

1) naar de paa Grund af Aandssvaghed eller Sindssygdom eller, fordi de er forfaldne til Drukkenskab eller ødelæggende Brug af Morfin eller andre Beruselses- eller Bedøvelsesmidler, mangler Evnen til at drage Omsorg for sig eller sit Gods, eller

2) naar de paa Grund af Blindhed, manglende Taleevne eller anden legemlig Mangel eller Skrøbelighed mangler Evnen til at drage Omsorg for sig eller sit Gods, og de derhos selv samtykker i Værgemaalet, eller dette maa ansees nødvendigt for at beskytte dem mod paaviselig Fare for egennyttige Efterstræbelser fra andres Side, eller

3) naar de ved Drik, Spil eller Udsvævelser eller iøvrigt ved aabenbart uvittig Adfærd forøder eller spilder sit Gods, saa at Trang opstaar for dem eller deres Familie eller maa forudsees at ville indtræde, om de ei sættes under Værgemaal, eller

4) - - -

Det er i dag helt uvanlig at noen blir umyndiggjort. I stedet blir det som regel oppnevnt en hjelpeverge med hjemmel i Vergemålsloven.

Dersom noen blir umyndiggjort blir det oppnevnt en verge. Umyndige har ikke rettslig handleevne. Den rettslige handleevnen ligger hos vergen. Vergen ivaretar en umyndig sine interesser og handler på den umyndige sine vegne i formuessaker, og er også rettslig representant for den umyndige i alle samanhenger.

Overformynderiet har tilsynet med vergen i en kommune.

Vergemålsloven har en omfattende regulering av de umyndige sine rettsforhold.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]