Ugyldighet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ugyldighet innebærer at en viljeserklæring av en eller annen grunn ikke blir bindende.

Det er en rekke ugyldighetsgrunner, bl.a. i Avtalerett, Forvaltningsrett, når det gjelder proforma disposisjoner og i tilblivelsesreglene for testament med flere.

Avtalerett[rediger | rediger kilde]

I Avtaleloven finner man regler for ugydlighet i tredje kapittel "Om ugyldige viljeserklæringer" §§ 28-38.

Ugyldighetsgrunner[rediger | rediger kilde]

Det skilles mellom svake og sterke ugyldighetsgrunner.

De svake ugyldighetsgrunnene innebærer simpel tvang (§ 29), svik (§ 30), utnyttelse (§ 31), feilskrift (§ 32) og proforma (§ 34) med flere, og kan gjøre en avtale ugydlig hvis den annen part har vært uaktsom eller i ond tro.

De sterke ugyldighetsgrunnene innebærer vold og grov tvang (§ 28), forvanskning og falsk (§ 32) og habilitetsmangler.

Særlig om Avtaleloven § 36[rediger | rediger kilde]

Dersom en avtale er "urimelig etter sitt innhold" eller "i strid med god forretningsskikk" kan det gi grunnlag for å sette hele eller deler av avtalen tilside.

Begrepet "lemping" er felles for endring og tilsidesettelse etter § 36. "Revisjon" og "sensur" blir også brukt. "Ugyldighet" har også vært brukt om virkningene av at en avtale rammes av § 36. Når en avtale blir kjent ugydlig etter § 36, blir virkningen at det settes en strek over avtalen, som om den aldri har eksistert (ex tunc).

Forvaltningsrett[rediger | rediger kilde]

I Forvaltningsloven er det regler som kan gjøre at forvaltningsvedtak blir ugyldige.

Habilitet[rediger | rediger kilde]

Habilitet er et saksbehandlingskrav, og inhabilitet kan bli påberopt som en saksbehandlingsfeil som fører til ugyldighet etter Forvaltningsloven § 41.

Arverett[rediger | rediger kilde]

I Arveloven er det strenge regler for å opprette testament og avvik fra disse kan gjøre at testamentet blir ugyldig.

Reglene for hvordan man oppretter et gydlig testament fremgår av Arveloven §§ 48-54. Det kreves bl.a. at den som skal opprette testament er fylt 18 år, at det gjøres skriftlig og at det må være to vitner tilstede.

Proforma[rediger | rediger kilde]

Proforma er et uttrykk som brukes om disposisjoner som har et formelt, men ikke et reelt innhold. Hovedregelen er at det simulerte forhold er ugyldig, mens det underliggende (virkelige) forhold derimot er gyldig.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Johan Giertsen "Avtaler" (3. utgave, 2014, Universitetsforlaget) - ISBN 9788215022901
  • Bernt/Rasmussen "Frihagens forvaltningsrett" (bind I, 2. utgave, 2010, Fagbokforlaget) ISBN: 9788245005653

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]