Tvisteloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 spesifiserer rettergangsmåten i sivile saker (tvistemål). Loven erstattet Tvistemålsloven fra 1915 da den ble satt i kraft 1. januar 2008.

Den nye loven vektlegger en mer effektiv rettsprosess i domstolene og den har blant annet egne bestemmelser om saksbehandlingen av krav under kr. 125 000, såkalt småkravsprosess. Målsetningen er at omfanget av prosessen skal tilpasses verdien av tvistegjenstanden. Andre viktige hensyn er at prosessen skal være effektiv slik at partene raskt kan få en avgjørelse av saken og at dommeren i større grad enn før skal ha en aktiv styring i saksforberedelsene.

Utvalget som utredet den nye loven ble ledet av høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

Ekstern lenke