Tvangssalg

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tvangssalg er salg av et panteobjekt (for eksempel en eiendom) etter krav fra en eller flere kreditorer som har pant i panteobjektet. Pant kan etableres ved frivillig pantsettelse ved utleggspant eller med hjemmel i lov.

Det kan normalt stiftes pant også i en ideell andel av panteobjektet hvis objektet er eiet av flere i sameie, for eksempel ved utleggspant i en ideell andel av en eiendom hvis en av eierne/hjemmelshaver gjeldsforfølges av en kreditor. Tvangssalg kan også begjæres av en sameier, eksempelvis i bolig dersom sameiet ønskes oppløst og annen sameier nekter å oppløse sameiet.

Tvangssalg begjæres av pantekreditor når skyldneren har misligholdt gjelden. Det kan også begjæres tvangssalg av en ideell andel. Selv om pantegjeld er misligholdt, er det ikke sikkert at tvangssalget kan gjennomføres etter som foranstående pengeheftelser må dekkes inn av salgssummen. Eksempelvis vil 2. prioritets pantekreditor ikke kunne gjennomføre tvangssalget hvis ikke 1. prioritets panthaver får full dekning av sitt pantekrav.

Begjæring om tvangssalg sendes til rett namsmyndighet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]