Tvang

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tvang innebærer bruk av fysiske eller psykiske virkemidler mot noen, slik at vedkommende får begrenset sin bevegelses- eller handlefrihet.

Dersom noen bruker tvang for å tilegne seg selv eller andre en uberettiget fordel, kan vedkommende straffes for dette. Også avtaler kan gjøres ugyldig hvis den er inngått ved bruk av tvangsmidler.

Strafferett

I Straffeloven skilles det mellom tvang og grov tvang.

Tvang innebærer å true eller tvinge noen til å gjøre noe eller unnlate å gjøre noe. Strafferammen er inntil 2 års fengsel, jf. Straffeloven § 251.

Om tvangen skal regnes som grov beror på om den er begått mot en forsvarsløs person, om den er utøvd av flere i fellesskap og om den har karakter av mishandling. Strafferammen er inntil 6 års fengsel, jf. Straffeloven § 252.

Avtalerett

Her kommer det mer...

Avtaleloven § 28 og 29

Se også

Eksterne lenker