Trussel

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kan du oppgi kilde(r)?


Trussel er en truende advarsel. Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt straffes med inntil ett års fengsel etter straffeloven § 263.

Hvis trusselen er grov, kan inntil tre års fengsel brukes. Ved avgjørelsen av om trusselen er grov skal det særlig legges vekt på om den er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellskap, og om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orienteringer eller nedsatte funksjonsevne.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.


Strafferett

Trussel Straffeloven § 263

Grov trussel Straffeloven § 264

Særskilt vern for enkelte yrkesgrupper Straffeloven § 265

Avtalerett

Avtaleloven § 28

Se også

Kilder

Eksterne lenker