Trolovelse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Trolovelse betegner en formalisert, bevitnet og bindende avtale om inngåelse av ekteskap som er bekreftet av kirken ved innføring i kirkeboken og som i en periode på ca 250 år av norsk historie var lovbestemt. Trolovelse i denne formen skiller seg fra to liknende prosedyrer kalt festemål og forlovelse. Trolovelse skulle skje i kirken i nærvær av prest og fem vitner.

I Norge ble trolovelse i første omgang innført i Oslo bispedømme (inkludert Hamar bispedømme|Hamar stift) ved kongelig forordning i 1555. Kongen (Christian III) ønsket å gjøre slutt på skikken med at bøndene tok seg hustruer uten prest til stede, inngikk vielse ved kirkedøren, feiret bryllup og så levde sammen som ektefolk. Norsk sedvane var at menn og kvinner selv festet hverandre, feiret bryllup og deretter bodde og levde sammen uten noen videre, offentlig stadfestelse av ekteskapet. Det var en privatsak som angikk slektene, familieene og lokalsamfunnet, men som ikke angikk prest og fut.

I 1565 (Frederik II) ble reglene om lysning, trolovelse og ekteskap gjort gjeldende for Bergenhus len og den nye, formaliserte ordningen som omfattet lysning, trolovelse og vielse ble gjort gjeldende for hele Norge gjennom ekteskapsordinansen av 1589 (Christian IV).

Etablerte sedvaner med festermål og bryllup skulle ikke lenger ha rettskraftig gyldighet som ekteskapsstiftende handlinger.

Samtidig ble seksuelt samliv (leiermål) før ekteskapsinngåelsen kriminalisert og trolovede som hadde samleie før de var viet i kirken ble straffet med bøter, men også pisking (kakstryking) eller fengsel kunne være subsidiære straffer i tillegg til at forbryterne måtte avlegge offentlig skriftemål og be om tilgivelse i kirken.

Trolovelse i form av en bekreftet og uoppsigelig overenskomst om inngåelse av ekteskap er også kjent fra de tidligere germanske land som et ledd i ekteskapsstiftelsen. Også romerkirken gjorde trolovelsen til en kirkelig handling, men ifølge den dansk-norske ekteskapsordinans av 1582, var det bare selve vielsen (copulering) som var ekteskapsstiftende.

Ordningen med trolovelse som bindende ekteskapsløfte ble avskaffet i Norge i 1799.

Se også

Eksterne lenker