Tore Schei

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tore Schei (født 19. februar 1946 i Oslo) er norsk jurist og var høyesterettsjustitiarius i Høyesterett fra 2002 til 2017.

Hans far, Andreas Olai Schei, var høyesterettsdommer og Norges første sivilombudsmann. Hans onkel Nikolai Schei er kjent fra Schei-komiteen. Tore Schei er gift med advokat Kristine Schei.

Utdannelse

Schei har blitt omtalt som en mønsterstudent og avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1971 med karakteren 2.20. Schei hevder at han var en disiplinert student fra første stund, takket være sin interesse for faget og iveren det gav ham å ta seg frem på egen hånd.

Før han begynte å studere juss vurderte han sosialøkonomi og Norges tekniske høyskole da han faglig var best i matte og fysikk. Han vokste opp i en familie med jurister. Dette og det at konfliktløsning interesserte ham gjorde at han valgte juss, i tillegg til at det var utdanning med gode jobbmuligheter. Ettersom foreldrene hadde for høy inntekt, fikk ikke Schei ta opp studielån, og han bodde hjemme hos foreldrene det meste av studietiden. Mot slutten av studietiden giftet Schei seg med en medstudent på kullet over. Det sosiale miljøet ved fakultetet var godt og Schei husker spesielt ølmøtene og møtene ellers i Juristforeningen. Etter avlagt eksamen gikk Schei rett inn i sin avtjening av verneplikten, for så å begynne som advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten.

Jurist

I perioden 1972-1981 var han advokatfullmektig, senere advokat, Høyesterettsadvokat i 1974, ved Regjeringsadvokatembetet. Han hadde i denne perioden også et studieopphold i London. Fra 1975 til 1976 var han dommerfullmektig i Ytre Follo herredsrett.

I 1981 ble han utnevnt som dommer i Eidsivating lagmannsrett, hvor han satt frem til 28. februar 1986. Schei var en av tre fagdommere da Treholt-saken var til behandling i 1985.

Høyesterett

18. oktober 1985 ble han, 39 år gammel, utnevnt til høyesterettsdommer. Han tiltrådte embetet 1. mars 1986. Fra 1. august 2002 til 1. mars 2016 var han høyesterettsjustitiarius.

Schei har også ledet det skandinaviske granskingsutvalget etter Scandinavian Star-ulykken i perioden april 1990 til januar 1991. Han satt også som leder av Tvistemålsutvalget, fra april 1999 til desember 2001, som la frem forslag til den nye Tvisteloven.

Han er dessuten (ikke lønnet) medforfatter av den omfattende kommentarutgaven til loven og skrev også kommentarutgaven til den tidligere gjeldende Tvistemålsloven fra 1915.

Ifølge et portrettintervju i tidsskriftet "Arbeidsmiljø" er Schei en svoren kappetilhenger. «Det er jo institusjonen vi representerer, ikke oss selv, så jeg liker skikken med kapper. Schei representerer en Høyesterett som "ønsker åpenhet, innsyn og kommunikasjon med alle som ønsker å vite noe om domstolen".

Se også

Eksterne lenker