Tingsrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tingsrett er et juridisk rettsområde som i hovedsak omhandler reglene vedrørende de materielle ting, løsøre og fast eiendom.

Med materielle ting siktes det i denne forbindelse gjerne også til fordringer, men innholdet av formuesrettigheter reguleres for det meste av obligasjonsretten. Blant de temaene som faller inn under betegnelsen tingsrett er forholdet mellom parter i et sameie eller servituttforhold, hevdsreglene, reglene om tomtefeste, samt nabolovgivning. Normalt holdes de rent kontraktsmessige spørsmål utenfor tingsretten, altså regler om forholdet mellom partene i avtaler vedrørende ting.

I tingsretten skilles det mellom statisk tingsrett og dynamisk tingsrett. Statisk tingsrett tar for seg de regler som særlig er aktuelle i de rettsforhold der rettighetene allerede er etablert. Den dynamiske tingsrett i hovedsak behandler regler som gjelder i de tilfeller der rettsforholdene endrer seg ved at rettigheter stiftes, opphører, samt hvordan rettighetene går over fra en person til den annen.

Se også

Eksterne lenker