Tiltalepruting

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tiltalepruting (engelsk: plea bargain) er en praksis i rettsvesenet som går ut på at den siktede pruter med påtalemyndigheten om mildere tiltale og/eller straffepåstand, mot at han eller hun erklærer seg skyldig under rettssaken.

Praksisen er spesielt utbredt i USA, der langt de fleste straffesaker ender i tiltalepruting. I en rekke andre jurisdiksjoner er tiltalepruting forbudt ved lov.

I norsk straffeprosess er det ikke regler om dette, men i de senere år har det skjedd at påtalemyndigheten har gitt løfter om mildere straffepåstand dersom tiltalte tilstår (f.eks. i Lime-saken i 2016). Siden retten ikke er bundet av påtalemyndighetens straffepåstand, men kan gi strengere eller mildere straff, jf. Straffeprosessloven § 38, har det vært usikkert og omstridt om løfter fra påtalemyndigheten skal tillegges selvstendig vekt. Spørsmålet har vært oppe i Høyesterett og i storkammeravgjørelse fra 2009 (Rt. 2009 s. 1336) kom retten enstemmig til at dette ikke skulle ha selvstendig vekt ved på straffeutmålingen.

Det følger imidlertid av Straffeloven § 80 a at det er en formildende omstendighet at tiltalte har tilstått det straffbare forhold han er tiltalt for - tilståelsesrabatt ved straffeutmålingen. Men retten er altså ikke bundet av at påtalemyndigheten har gitt løfter om hvor stor denne rabatten vil bli.

Se også

Eksterne lenker