Tilbud

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et tilbud er et løfte som binder tilbyderen så lenge akseptfristen løper.

Et forslag om å inngå en kjøpavtale rettet til en eller flere bestemte personer, reknes som et tilbud dersom det er tilstrekkelig presist i sitt innhold og angir tilbyderens vilje om å bli bundet i tilfelle aksept, jf. Kjøpsloven art. 14.

En erklæring eller annen opptreden av mottakeren som angir at han godtar et tilbud, skal reknes som en aksept. Taushet eller passivitet er i seg selv ikke tilstrekkelig til å gjelde som aksept, jf. Kjøpsloven art. 18.

Et svar på et tilbud som foregir å være en aksept, men som inneholder tillegg, begrensninger eller andre endringer, reknes som avslag på tilbudet og er å anse som et mottilbud (nytt tilbud), jf. Kjøpsloven art. 19.

En avtale er inngått på det tidspunkt da en aksept av et tilbud får virkning i samsvar med bestemmelsene i Kjøpsloven Del II. Avtaleinngåelse, jf. Kjøpsloven art. 23.

Om anbud

Når man avgir et anbud er også det en form for tilbud. Se vår artikkel om anbud for mer informasjon.

Se også

Eksterne lenker