Tidspartloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tidspartloven (Lov om salg av tidsparter i fritidsbolig) har som formål å regulere avtaler hvor forbrukere kjøper tidspart (f.eks. ukesandeler, timeshare) i fritidsbolig, når selger opptrer som næringsdrivende.

Loven gjelder avtaler som inngås mellom næringsdrivende og forbrukere om

  1. deltidsbruksrett,
  2. langtidsferieprodukter,
  3. videresalg av deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter,
  4. bytte av deltidsbruksrett.

Loven regulerer bl.a. krav til informasjon, innholdet i og utforming av avtalen og angrerett.

Sider ved tidspartavtaler reguleres også av annen lovgivning. Markedsføringslovens regler gjelder for pågående markedsføring og urimelige standardvilkår, alminnelige kontraktsrettslige regler vil gjelde for avtalen osv.

Se også

Eksterne lenker