Tese

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tese (av gresk thesis = setning) brukes i dag om en vitenskapelig påstand eller læresetning. Antitese er et motsatt synspunkt. Syntese er av samme greske rot, og betyr sammenkopling, sammensetning.

I marxistisk filosofi opereres med en virkelighetsbeskrivelse, der virkeligheten i dag kan kalles en tese, mens en annen og kanskje mere rettroende og motvendt beskrivelse utgjør dennes antitese. Motsetningen vil kunne gå opp i en syntese (sammensmelting) som i sin tur blir en ny tese som får sin antitese osv.

Ved helgenkåringer i den katolske kirke, vil en komite fremsette en tese, mens der oppnevnes en djevelens advokat som har i oppgave å fremme antitesen, det vil her si å finne og fremme motargumenter.

Tese, antitese og syntese er også mye i fokus når man snakker om samtalens kunst, og dens mester Sokrates, hvor tese er en påstand, antitese er et motstående argument og syntese er konklusjonen.

Se også