Svart arbeid

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Svart arbeid er en betegnelse for arbeid som utføres uten av det betales skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift eller merverdiavgift og som er ulovlig.

Svart arbeid representerer et samfunnsproblem ved at det offentlige taper inntekter. Omfanget av svart arbeid ble i 2001 beregnet til 11 milliarder kroner. Det er også et problem for virksomheter som driver «hvitt», fordi det gir ulike konkurransevilkår.

Den norske regjeringen fremmet i 2009 forslag om at private kjøpere av tjenester, eller varer sammen med tjenester, blir medansvarlige for selgerens eventuelle skattesnusk, hvis betalingen er over 10 000 kroner i kontanter. Det gjelder både skatt og merverdiavgift. Samtidig fremmes et forslag om at næringsdrivende og andre vil ikke få fradrag i skatteregnskapet eller i momsregnskapet for kostnader over 10 000 kroner som er betalt kontant.

Svart arbeid er ulovlig og man kan bli straffet hvis det har foregått i stor målestokk eller der har vært rot med penger som skulle betales til det offentlige. Det er arbeidsgiver som har ansvar for registrering og trekk og innbetaling til skattemyndighetene, men arbeidstaker har plikt til å sikre sine interesser ved ikke å inngå slike avtaler.

Lønnsarbeid for en enkelt oppdragsgiver, der betalingen er under en viss verdi årlig (4 000 kroner), er ikke innberetningspliktig og betegnes ikke som svart arbeid. Næringsdrivende skal ta med all slik inntekt i sin innberetning og har ingen minstegrense for inntekt.

Det er ofte privatpersoner som engasjerer håndverkere til mindre oppdrag som utføres og betales svart. Det går også under betegnelsen «strøjobber».

Se også[rediger | rediger kilde]