Svalbardmiljøloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om miljøvern på Svalbard (Svalbardmiljøloven) er fra 15. juni 2001 og har til formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner.

Loven skal likevel ikke være til hinder for miljøforsvarlig bosetting, forskning og næringsdrift. Frem til denne lovens ikrafttredelse var miljølovgivningen på øygruppen regulert gjennom egne forskrifter.

Loven er den første norske lov som omhandler så å si alle sider av miljøforholdene i et bestemt geografisk område Økokrim: Svalbardmiljøloven - en nyskapende miljølov og er forankret i Svalbardtraktatens artikkel to «tilkommer [det] Norge å håndheve, treffe eller fastsette passende forholdsregler til å sikre bevarelsen og - om nødvendig - gjenoprettelsen av dyre- og planteliv».

Arbeidet med en egen Svalbardmiljølov startet høsten 1994 da Gro Harlem Brundtlands tredje regjering la frem for Stortinget en egen stortingsmelding om miljøvern på Svalbard.

Loven forvaltes av Kongen, Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn og Sysselmannen på Svalbard.

Se også Svalbardloven

Eksterne lenker