Subsidiaritetsprinsippet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Subsidiaritetsprinsippet (av latin «subsidium ferre», tilby hjelp), også kjent som nærhetsprinsippet, innebærer at statene har hovedansvaret for å sikre rettighetene i menneskerettskonvensjonen, og statene har i den forbindelse en viss skjønnsmargin.

I EU går prinsippet ut på at beslutninger skal treffes på et så lavt nivå som mulig og ble fastlagt i Maastricht-traktaten i 1993. Det er i denne forbindelse prinsippet også er kjent som nærhetsprinsippet.

Menneskerettskonvensjonen

Den 1. august 2021 ble prinsippet og læren om statenes skjønnsmargin inntatt som referanse i menneskerettskonvensjonens fortale. Innføringen medfører ingen realitetsendring, men er ment å tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre prinsippene slik de er lagt til grunn i langvarig praksis fra EMD.

Maastricht-traktaten

Subsidiaritetsprinsippet ble innført i EU ved en protokoll i Maastricht-traktaten i 1993 og utvidet med Amsterdam-traktaten av 1997.. Prinsippet forplikter EU til å avstå fra å vedta ny fellesskapslovgivning dersom målet bedre kan nås på regionalt eller nasjonalt nivå. Prinsippet gjelder på områder hvor EU ennå ikke har blitt overført enekompetanse til å fatte beslutninger. Det er Europakommisjonen og traktatene som avgjør om prinsippet skal komme til anvendelse. Dette følger av Kommisjonens enerett til å initiere nye lover.

Historisk

Opprinnelig er subsidiaritetsprinsippet en maksime fra katolsk sosialtenkning om forholdet mellom staten og samfunnet, som uttrykker at staten i sitt forhold til samfunnet ikke gjør mer, men heller ikke mindre enn det som er nødvendig som hjelp til selvhjelp.

I katolsk sosialtenkning innebærer prinsippet at samfunnet ikke skal involvere seg i løsning av spørsmål som kan løses av familien. På politisk nivå betyr prinsippet at beslutninger skal fattes på lavest mulige effektive nivå.

Se også

Eksterne lenker