Styre

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et styre er en gruppe personer som leder en organisasjon, bedrift, eller en myndighetsetat. Styremedlemmene i styret til en bedrift velges av eierne som deres representanter for å ivareta eiernes interesser i styrearbeidet. Styremedlemmene i styret til en organisasjon velges av medlemmene i organisasjonen. Styremedlemmene i styret til en myndighetsetat utpekes av et overordnet myndighetsorgan. Et styre ledes normalt av en styreleder, formann eller en president.

Innen selskapsretten er styret det organet som står for den øverste ledelsen av selskapets forvaltning. Styret har dessuten ansvaret for at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte, og å føre kontroll med dette, blant annet av hensyn til kreditorene.

Styret velges i (allmenn) aksjeselskaper av generalforsamlingen, og i ansvarlige selskaper av selskapsmøtet, og er bundet av pålegg fra disse organene.

Et styre består ofte av følgende roller: - Styreleder - Sekretær - Kasserer - Medlemmer

Eksterne lenker