Straffutmålingsutsettelse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Straffeutmålingsutsettelse innebærer at selv om straffeskyld anses bevist, kan retten utsette å utmåle straff i en prøvetid.

Straffeutmålingsutsettelse er en straffereaksjon, jf. Straffeloven § 30 bokstav a og er regulert i Straffeloven § 60.

Straffutmålingsmålingsutsettelse var i Straffeloven 1902 regulert sammen med fullbyrdingsutsettelse i kapitlet om betinget dom. Departementet fant det imidlertid riktig å flytte reaksjonen straffutmålingsutsettelse, som etter § 30 bokstav a er en annen strafferettslig reaksjon, til et eget kapittel sammen med straffutmålingsfrafall, som er en ny strafferettslig reaksjon. Det ble fremhevet at selv om reglene for straffutmålingsutsettelse stort sett vil være de samme som for fullbyrdingsutsettelse, "vil et slikt skille gjøre det tydeligere at straffutmålingsutsettelse ikke er straff", jf. Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kap. 20.4.2s. 265 andre spalte. Se også proposisjonen kap. 30.1s. 457 annen spalte. Straffeutmålingsutsettelse er nå regulert i Straffeloven § 60.

Se også

Eksterne lenker