Straffritaksgrunn

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Straffritaksgrunn er en fellesbetegnelse for omstendigheter som fører til at en ellers straffbar handling ikke er rettsstridig og dermed straffri.

Straffritaksgrunner kan være provokasjon og gjengjeldelse (retorsjon).

Når Straffelovkommisjonen arbeidet med forslag til den nye Straffeloven 2005, foreslo kommisjonen en bestemmelse som ville åpne for straffritak når "helt særlige omstendigheter tilsier at det fritas for straff" (NOU 1992: 23), men den andre Straffelovkommisjonen (NOU 2002: 4 kap. 8.3.17s. 232) gikk i mot dette forslaget. Departement var langt på vei enig med den første Straffelovkommisjonen, men ville ikke ha en regel som ville lede til at domskonklusjonen skulle lyde på frifinnelse (Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kap. 9.3.3 s. 109-110). I stedet for en generell straffritaksregel ble det foreslått en bestemmelse som skulle supplere adgangen til å anvende straffutmålingsutsettelse, jf. nåværende Straffeloven § 60.

Se også

Eksterne lenker