Straffesak

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Straffesaker er offentlige saker mot enkeltindivider eller foretak som mistenkes for å ha begått en straffbar handling.

For å avklare de faktiske omstendighetene omkring handlingen, beslutter påtalemyndigheten at politiet skal etterforske saken.

De aller fleste straffbare handlinger er beskrevet i straffeloven. Men vi har også en rekke straffbare handlinger som er beskrevet i spesiallover for ulike livsområder. Mest praktisk er nok vegtrafikkloven, som blant annet beskriver kjøring i påvirket tilstand.

Når saken er tilstrekkelig etterforsket, må påtalemyndigheten ta stilling til om straffeforfølgningen skal fortsette, eller om saken må henlegges.

Om straffeforfølgningen fortsetter, er det ulike alternativer: Påtalemyndigheten kan utstede et forelegg, ta ut tiltale for domstolene, eller alternativt overføre saken til konfliktrådet eller gi påtaleunnlatelse.

Påtalemyndigheten opptrer som anklagere for domstolen i straffesaker. Rollen som anklager er objektiv, i motsetning til rollen som forsvarer.

Reglene for etterforskning, anklagede og fornærmedes rettigheter under straffeforfølgning er beskrevet i straffeprosessloven.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]