Strafferett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Strafferett er den delen av rettsvitenskapen som omhandler samfunnets straff for lovbrudd og -overtredelser.

Strafferettslige regler er de generelle vilkårene for straff (slik som skyld og tilregnelighet), regler om hvilke straffereaksjoner som kan ilegges, hvordan straff utmåles og hvordan den gjennomføres, samt hvilke handlinger og unnlatelser som straffes. I tillegg til straffelovens bestemmelser er det en rekke andre lover som har straffetrussel ved overtredelse. Dette inngår da også i strafferetten.

Rettsområdet regnes som en del av den offentlige retten. Strafferetten deles ofte i to deler, alminnelig strafferett og spesiell strafferett. I den alminnelige strafferetten behandles det som er felles for alle straffebud, slik som bestemmelser om skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, påtaleregler, foreldelse, straffutmåling med mer. Den spesielle strafferetten omhandler de enkelte straffebud, det vil si beskrivelse av de handlinger eller unnlatelser som er belagt med straff.

Utenfor strafferetten faller reglene om behandlingen av straffesaker. Dette kalles straffeprosess. Videre er erstatning og oppreisning emner som ikke er en del av strafferetten, selv om begge deler kan ha karakter av å være reaksjoner på uønsket adferd. Inndragning er imidlertid omfattet.

Sentrale temaer innen alminnelig strafferett

Sentrale temaer innen spesiell strafferett

Se også

Litteratur

  • Henry Mæland, "Innføring i alminnelig strafferett", 1995 - ISBN 8291641005

Eksterne lenker