Straffeprosessloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) av 22. mai 1981, spesifiserer rettergangsmåten i straffesaker.

Loven bestemmer hva slags saker som skal behandles, hvordan domstolene skal behandle sakene som kommer opp, partnene i straffesaker, hvilke rettigheter vitner har, bruk av sakkyndige, pågripelse og fengsling, ransaking, beslag, telefonkontroll, heftelser og besøksforbud.

Se også

Eksterne lenker