Straffelovkommisjonen

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Straffelovkommisjonen er et ekspertutvalg oppnevnt av Stortinget (ved kongelig resolusjon) og har som oppgave å komme med innspill til ny straffelov.

Ekseprtutvalget ble første gang oppnevnt i 1980 og har siden den gang arbeidet med en rekke revideringer av Straffeloven.

I NOU 2002: 4 Ny straffelov fremsatte Straffelovkommisjonen et revidert forslag til alminnelige bestemmelser, samt skisser til kapitler og bestemmelser som foreslås lagt til grunn ved utarbeidelsen av lovutkast til straffelovens spesielle del. Denne utredningen var det siste den samlede kommisjonen gjorde og vinteren 2002 ble kommisjonen nedlagt. Et underutvalg under straffelovkommisjonen (Lund-utvalget) fremsatte i 2003 NOU 2003: 18 Rikets sikkerhet.

Se også

Eksterne lenker