Straffeloven 1902 (Opphevet)

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Straffeloven 1902 (Almindelig borgerlig Straffelov forkortet straffeloven eller strl) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.

Loven ble vedtatt 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til den nye Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.

Straffeloven av 1902 besto av tre deler. Første del omhandlet generelle bestemmelser som var felles for alle lovbrudd, andre del forbrytelser, tredje del forseelser. Med mindre annet var sagt, gjaldt de alminnelige bestemmelsene også for alle straffebestemmelser i andre lover. Den ble satt i kraft av en egen ikrafttredelseslov, Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden (ofte forkortet strl. ikrl.). Loven ble endret en rekke ganger. Mange av endringene ble utredet av et sakkyndig utvalg, Straffelovrådet, før 1949 kalt Straffelovkomitéen. Fra 1980 hvor Straffelovkommisjonen ble opprettet, har Straffelovrådet jobbet parallelt med Straffelovkommisjonen.

1902-loven var i stor grad verket til professor og riksadvokat Bernhard Getz som ledet straffelovkommisjonen av 1895. Lovens forløper var kriminalloven av 1842 og før dette fantes strafferettslig lovverk i Christian Vs Norske Lov fra 1687.

Se også

Nedlasting

Eksterne lenker