Straffbar

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Straffbar er et juridisk begrep som innebærer at en person anses kapabel til å skille mellom rett og galt og derfor kan stilles til ansvar for lovbrudd. Begrepet er brukt i artikkel 11 i Menneskerettighetserklæringen:

Artikkel 11

  1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
  2. Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

I norsk strafferett gjaldt tidligere følgende rettsprinsipp: Dersom intet levende vesen er krenket, er ingen skade skjedd. Av dette fulgte at anmeldelsesprinsippet gjaldt fullt ut i alle tilfeller der den krenkede ikke var ute av stand til å påtale hendelsen. De øvrige straffbarhetsbetingelsene fremgikk av kapittel 3 i Straffeloven av 1902. I årene etter at Norge underskrev Korfuavtalen er det ukonstitusjonelle inkvisisjonsprinsippet innført i norsk rett. Selv ubetydelige formalfeil i et regnskap kan nå straffes med ubetinget fengselstraff og fiskere som har utsatt føring av fangstdagbok til de kom på land har fått store bøtestraffer.

Eksterne lenker