Stortingsvedtak

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et stortingsvedtak er et vedtak fattet av Stortinget og som ikke er lovvedtak.

I praksis vil dette dreie seg om årlige vedtak om grunnbeløpet i folketrygden, budsjettvedtak, skattevedtak, vedtak om toll, merverdiavgift, avgift på formue og arv, og andre særavgifter. Stortingsvedtak fattes med alminnelig flertall og kunngjøres i Norsk Lovtidend.

Se også