Storkammer

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Storkammer er betegnelsen på en domstol som er satt med et større antall dommere enn hva som er vanlig.

Storkammer i Norges Høyesterett består av 11 dommere, mens det vanligvis er fem dommere som behandler saker i Høyesterett. Det er bare saker av særlig viktighet som kan behandles av Høyesterett i storkammer, jf. Domstolloven § 5 fjerde ledd. I samme paragraf går det også frem at "Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om det oppstår spørsmål om å sette til side en rettsoppfatning Høyesterett har lagt til grunn i en annen sak, eller om saken reiser spørsmål om konflikt mellom lover, provisoriske anordninger eller stortingsbeslutninger og Grunnloven eller bestemmelser Norge er bundet av i internasjonalt samarbeid.".

Historisk[rediger | rediger kilde]

Ordningen med storkammer ble innført ved Tvisteloven av 2005, som trådte i kraft 1. januar 2008. Storkammer overtok dermed enkelte prinsipielle saker som tidligere ble behandlet av Høyesterett i plenum.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]