Stille deltaker

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Stille deltaker er legaldefinert i selskapsloven av 1985 nr. 83, § 1-2 første ledd bokstav d. Mal:Sitat Stille deltakere kan opptre som deltakere i alle selskapsformer. Dersom et selskap knytter til seg en stille deltaker, endrer ikke selskapet karakter til å bli et indre selskap.

Stille deltakere har begrenset sitt ansvar til en bestemt sum, og har store likhetstrekk med en kommandittist. Forskjellen fra kommandittisten, er at en stille deltaker ikke fremtrer som deltaker utad i forhold til omverdenen.

På grunn av ansvarsbegrensningen, er det en rekke begrensninger i den stille deltakerenes mulighet til å øve innflytelse på selskapets drift.

Eksterne lenker