Stevning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En stevning er et dokument som inngis til en domstol for å starte en rettssak. Ordet vitnestevning brukes om en formell innkalling til en person om å vitne for en domstol.

I lovgivningen er det stilt bestemte krav til hva en stevning må inneholde for at en domstol skal kunne behandle den. Det er bl.a. krav om klar betegnelse av partene og av hva den som starter saken (saksøker) vil ha dom for. Domstolens personell kan hjelpe den som selv vil sette opp en stevning. De fleste saksøkere bruker imidlertid en advokat til å bistå seg med stevning og søksmål.

En stevning som inngis til domstolen, og som ikke oppfyller lovens krav, vil normalt bli avvist av domstolen.

En stevning starter en sivil sak for en tingrett eller for en voldgiftsrett.

En stevning må følges opp av motparten (saksøkte) med et tilsvar innen den fristen som retten fastsetter, for å unngå at det blir avsagt en uteblivelsesdom i favør av saksøker.

Eksterne lenker