Statsforvalter

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Statsforvalter (tidl. fylkesmann) er statens representant i et fylke og har til rådighet en forvaltningsenhet, betegnet "statsforvalterembetet".

Statsforvalteren har som oppgave å bidra til at Stortingets og regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Det utføres gjennom forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. I tillegg overvåker statsforvalteren kommunenes virksomhet.

Statsforvalterens oppgaver[rediger | rediger kilde]

Statsforvalteren er Stortingets og regjeringens representant i sitt fylke. Instruks for fylkesmenn, fastsatt ved kongelig resolusjon 7. august 1981 i medhold av Grunnloven § 19, var det sentrale grunnlaget for organiseringen av fylkesmannembetene, og gjelder også for statsforvalterembetene.

Statsforvalteren skal bidra til at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Dette skjer ved at:

 1. Statsforvalteren utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene.
 2. Statsforvalteren overvåker kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak.

Statsforvalterens oppgaver består blant annet av:

 • Familiesaker: Separasjon, skilsmisse, adopsjon og barnevernssaker
 • Fri rettshjelp
 • Utbetaling av statstilskudd til trossamfunn
 • Naturforvaltning, friluftsliv og forurensning
 • Sosial- og helsesaker
 • Plan- og byggesaker
 • Barnehage og utdanning
 • Miljøvern og klima
 • Landbruksspørsmål
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Vergemål

Administrativt er Statsforvalteren underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Historisk[rediger | rediger kilde]

Historisk var tilsvarende funksjoner utført av sysselmenn og lensmenn helt fra middelalderen, men fra 1662 fikk vi amtmenn og hadde dem frem til vi fikk fylkesmenn i 1919. Den 1. januar 2021 ble tittelen endre til statsforvalter.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]