Statsadvokat

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En statsadvokat er en embedsmann innen påtalemyndigheten som har juridisk embedseksamen.

Statsadvokatembetene blir i Norge ledet av en førstestatsadvokat. I tillegg til titlene statsadvokat og førstestatsadvokat, finnes titlene statsadvokatfullmektig og hjelpestatsadvokat. Tittelen Riksadvokatfullmektig brukes kun ved Riksadvokatembetet mens de andre statsadvokattittlene brukes hos økokrim, samtlige statsadvokatembeter og ved Riksadvokatembetet. Ingen av disse titlene er i bruk i noe særlig grad.

I Norge har hver statsadvokat sitt eget embete som er tilknyttet et av 10 regionale eller 1 nasjonalt embete som igjen er underlagt Riksadvokaten. Statsadvokatembetene er overordnet påtalemyndighetens tjenestemenn i politiet, hvorav de fleste har tittel politiadvokat. Den høyere påtalemyndighet er en fellesbetegnelse på alle statsadvokatembetene, Økokrim og Riksadvokaten.

En statsadvokat representerer påtalemyndigheten innen rettsinstansen i saker hva angår strafferett.