Sosialtjenesteloven

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Sotjl.)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om offentlige sosiale tjenester (Sosialtjenesteloven) trådte i kraft 01. januar 1993. Formålet med loven er fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Videre skal loven bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Eksterne lenker