Soliditet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En bedrift med høy egenkapitalprosent, har god soliditet.

Kjennetegn på god soliditet er høy egenkapitalprosent, god inntjening, god rentabilitet, god finansieringsstruktur og god likviditet. En solid bedrift kan ha god soliditet, men likevel komme i store vanskeligheter på grunn av dårlig likviditet.

Soliditetsgraden er et utrykk for å måle soliditet, og beskriver i prosent hvor mye egenkapitalen utgjør av bedriftens passiva.

Formel:

Soliditetsgraden = egenkapital / totalkapital.