Skjønnsretten

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjønnsretten (tidligere: skjønnskommisjonen) var en særdomstol som etter Plan- og bygningsloven § 60 kunne opprettes særskilt i det enkelte tilfelle av Kommunaldepartementet etter søknad fra en kommune for å avgi skjønn etter loven.

Skjønnsretten ble fjernet som særdomstol ved lovendring av Domstolloven den 1. juli 2010. Den nye Plan- og bygningsloven hadde overgangsbestemmelse om skjønnsretten, men bare frem til 1. januar 2013.

Domstolen skal ha fem medlemmer – formannen med varamann utnevnes av departementet, mens de resterende fire medlemmene utnevnes av tingretten. Formannen og hans varamann må oppfylle de alminnelige krav som gjelder for dommere. I spesielle tilfeller kan departementet bestemme at flere kommuner skal ha en felles skjønnsrett. De nærmere regler for skjønnsrettens behandling av saken finnes i skjønnsprosessloven av 1. juni 1917.

Skjønnsprosessloven er generell, og gjelder således også andre former for skjønn hjemlet i andre lover. I andre tilfeller behandles saken i en særlig prosessform, men av de alminnelige domstoler, og retten benevnes således ikke som skjønnsrett. Det er angitt to typer skjønn; Det ene er lensmannskjønn med lensmann og to lekmenn, det andre er rettslig skjønn med dommer og fire lekmenn.

Se også

Eksterne lenker