Skatteparadis

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et skatteparadis er et sted hvor visse skatter er lagt på et lavt eller ikke eksisterende nivå. Dette oppmuntrer rike personer og/eller firmaer til å etablere seg i områder de ellers ville oversett. Forskjellige områder (jurisdiksjoner) pleier å ha forskjellige typer skatter og forskjellige typer kategorier folk og/eller bedrifter.

Begrepet er ofte beskrevet på forskjellige måter, og det er vanskelig å finne en tilfredsstillende eller generelt akseptert definisjon for hva som er et skatteparadis. The Economist har forsøkt å holde seg til definisjonen gitt av Colin Powell (tidligere økonomisk rådgiver (Economic Adviser) til Jersey): «What ... identifies an area as a tax haven is the existence of a composite tax structure established deliberately to take advantage of, and exploit, a worldwide demand for opportunities to engage in tax avoidance.» The Economist peker på at denne definisjonen fortsatt vil utelukke flere områder (juridikasjoner) tradisjonelt betraktet som skatteparadis.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) identifiserer tre nøkkelfaktorer for å bedømme om et område er et skatteparadis:

  1. Ingen skatt eller skatter i kun spesialtilfeller.
  2. Mangel på effektiv informasjonsdeling.
  3. Mangel på åpenhet.

Økokrim og Norad definerer skatteparadis slik:

  1. Stater med liten eller ingen skatt med lovfestet beskyttelse mot innsyn.
  2. Forbud mot lokal virksomhet. Virksomheten foregår andre steder enn der selskapet er registrert.
  3. Skatteparadisenes inntekter kommer fra avgifter på registreringen. Pengene forvaltes andre steder.
  4. Ingen offentlig registrering, med begrenset eller ingen regnskapsplikt.
  5. Heller ikke andre lands myndigheter får innsyn, selv ikke etter å ha gått via rettsvesenet.

Tax Justice Network har utarbeidet oversikt over 71 skatteparadiser, som de jevnlig oppdaterer. Øverst på listen står Sveits, Cayman Islands, Luxembourg, Hongkong, USA, Singapore, Jersey, Japan, Tyskland og Bahrain. Rangeringen er basert på grad av hemmelighold og landets andel av det globale markedet for finansielle tjenester.

Se også

Eksterne lenker