Skatteetaten

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Skattedirektoratet)
Hopp til navigering Hopp til søk
Skatteetatens (Skattedirektoratet) hovedkontor på Helsfyr, Oslo.

Skatteetaten (Skattedirektoratet) er en norsk statlig etat med ansvar for folkeregistrering og fastsettelse og innkreving av skatt, arveavgift og merverdiavgift. Etaten er underlagt Finansdepartementet.

Organisering

Skatteetaten organisert i et hovedkontor (Skattedirektoratet) og fem regionale skattekontorer:

  • Skatt Nord (Finnmark, Troms og Nordland, med regionledelse i Tromsø)
  • Skatt Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, med regionledelse i Trondheim)
  • Skatt Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, med regionledelse i Bergen)
  • Skatt Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, med regionledelse i Skien)
  • Skatt Øst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, med regionledelse i Oslo)

Hver region er organisert i fem funksjoner:

  1. Veiledning
  2. Fastsetting
  3. Kontroll og rettsanvendelse
  4. Skattekriminalitet
  5. Innkreving

Hver region består av mange fysiske kontorsteder (tidligere likningskontorer, fylkesskattekontorer og skattefogdkontorer) som benevnes skattekontor. Alle skattekontorene har en førstelinje som gir veiledning og tar imot henvendelser på alle etatens oppgaveområder.

Skatteopplysningen er Skatteetatens veiledningstelefon som betjener hele landet.

Skattedirektoratet er delt inn i rettsavdelingen, regionavdelingen og innovasjon- og utviklingsavdelingen. I tillegg har direktoratet fem stabsenheter som rapporterer direkte til skattedirektøren; virksomhetsstab, mediestab, IT-stab, HR-stab og internrevisjon. Skatteetatens IT, drifts- og administrative støttefunksjoner er samlet i en parallell enhet, med kun ikke-faglige oppgaver. Skatteetatens IT og servicepartner har blant annet ansvaret for produksjonen og trykkingen av selvangivelsen hvert år. Skatteetatens IT og servicepartner underlagt Skattedirektøren.

Skattekontorene er første klageinstans for klage på f.eks. ligningen. Andre klageinstans er Skatteklagenemnda, som er organisert ved Sekretariatet beliggende i Stavanger.

Se også

Eksterne lenker