Skadeverk

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skadeverk eller vandalisme eller Hærverk er tilsiktet og tidvis omfattende ødeleggelse på noens eiendom.

Knusing av vindusruter, knusing av telefonkiosk, skyting på trafikkskilt, velting av gravstøtter og oppskjæring av busseter er eksempler på hærverk. Graffiti (spesielt tagging) på andres eiendom hvor disse ikke har gitt tillatelse til dette, regnes som regel også som hærverk.

Skadeverk omfattes av straffeloven og det skilles mellom vanlig skadeverk, Straffeloven § 291, og grovt skadeverk, Straffeloven § 292.

Vanlig skadeverk kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

Grovt skadeverk kan straffes med bøter eller fengsel inntil fire år.

For at det skal foreligge en straffbarhandling eller loven, må det være utvist forsett, jf. Straffeloven § 40. Uaktsomt grovt skadeverk kan også straffes som en forseelse, jf. Straffeloven § 391 tredje ledd.

Medvirkning til skadeverk straffes på lik linje med fullbyrdet handling.

Når barn gjør skadeverk med forsett er foreldre ansvarlig for å betale for skaden med inntil kr 5.000,- for hver enkelt skadevolding, jf. Skadeserstatningsloven § 1-2

Eksterne lenker