Selvtekt

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Selvtekt er betegnelsen på at en person hevder sine rettigheter på egenhånd uten å gå veien om myndighetene, for eksempel politiet eller sivil rettspleie. Ved selvtekt befinner en seg ikke i en nødssituasjon. Begrepet avgrenses derfor mot nødrett og nødverge.

Selvtekt reguleres av Straffeloven § 19, jf. Straffeloven § 81.

Selvtekt kan være aktuelt der det vil være urimelig å forvente at den som er krenket skal måtte vente på at myndighetene skal gripe inn. Sentralt i vurderingen av om selvtekten skal føre til straffrihet eller ikke er om selvtekten etablerer en nyordning eller om den gjenoppretter en tidligere tilstand. I det sistnevnte tilfellet vil man i større grad kunne akseptere selvtekten. Et typisk eksempel på dette vil være eieren som tar tilbake eiendelene sine fra en tyv når denne påtreffes. I Straffeloven er selvtekt lovfestet som en straffrihetsgrunn og bestemmelsen bygger på den rettstilstanden som er utviklet i rettspraksis, jf. Rt. 1935 s. 152 og Rt. 1949 s. 459.

Se også

Eksterne lenker